Ô CHÂU CẬN LỤC


Ô Châu cận lục
Nhatbook-Ô Châu cận lục-Dương Văn An-2009

 Tác giả:  Dương Văn An,
 Văn Thanh, Phan Đăng dịch và chú giải
 Nxb:  Chính Trị Quốc Gia
 Năm:  2009
Ngôn ngữ:  Tiếng Việt, Hán Văn
 Định dạng:  pdf

nhatbook-download


Có bản khác tại đây: <LINK>


*

Bình luận