THUẬT XÉT NGƯỜI QUA ĐIỆU BỘ


Thuật xét người qua điệu bộ
Nhatbook-Thuật xét người qua điệu bộ-Allan Pease-2006

 Tác giả: Allan Pease,
Trần Duy Châu dịch
 Nxb:  Trẻ
 Năm:  2006
Ngôn ngữ:  Tiếng Việt
 Định dạng:  pdf

nhatbook-download


*

để lại phản hồi