KỸ THUẬT ĐỌC NHANH CÁC SÁCH BÁO VÀ TÀI LIỆU KHKT


Kỹ thuật đọc nhanh các sách báo và tài liệu KHKT

Nhatbook-Kỹ thuật đọc nhanh các sách báo và tài liệu KHKT-Nguyễn Huy Côn-2003

 Tác giả:  Nguyễn Huy Côn
 Nxb: Trẻ
 Năm:  2003
Ngôn ngữ:  Tiếng Việt
 Định dạng:  pdf

nhatbook-download


*

Bình luận