KIM-THƠ TRÀO PHÚNG


Kim

Thơ trào phúng

Nhatbook-Kim-Ngọc Bảo-1990

 Tác giả: Tú Rua (Nguyễn Ngọc Bảo)
 Nxb: Long An
 Năm:  1990
Ngôn ngữ:  Tiếng Việt
 Định dạng:  pdf

nhatbook-download


*

Bình luận