NGUYỄN NGỌC BẠCH, MỘT ĐỜI SÂN KHẤU


Nguyễn Ngọc Bạch, Một đời sân khấu

Nhatbook-Nguyễn Ngọc Bạch Một đời sân khấu-Vũ Kim Sa-2004

 Tác giả: Vũ Kim Sa
 Nxb: Trẻ
 Năm:  2004
Ngôn ngữ:  Tiếng Việt
 Định dạng:  pdf

nhatbook-download


*

Bình luận