GIÁO TRÌNH PHÁP LUẬT ĐẠI CƯƠNG


Giáo trình Pháp luật đại cương

nhatbook-GIÁO TRÌNH PHÁP LUẬT ĐẠI CƯƠNG-Nguyễn Hợp Toàn-2004

 Tác giả: Nguyễn Hợp Toàn
 Nxb: Lao Động Xã Hội
 Năm:  2004
Ngôn ngữ:  Tiếng Việt
 Định dạng:  pdf

nhatbook-download


*

Bình luận