Quá trình hình thành xã hội Sài Gòn trong lịch sử


Quá trình hình thành xã hội Sài Gòn trong lịch sử

 Tác giả:  Trần Hữu Quang
 Nxb:  N/A
 Năm:  2004
Ngôn ngữ:  Tiếng Việt
 Định dạng:  pdf

nhatbook-download


Bài viết này thử trở lại với quá trình hình thành của xã hội Sài Gòn trong lịch sử, với hy vọng qua đó có thể nhận diện ra những mầm mống tiền đề cũng như những cơ sở kinh tế-xã hội và xã hội-lịch sử dẫn đến những đặc trưng và sắc thái của Sài Gòn-TP Hồ Chí Minh đương đại. Do hạn chế về điều kiện, bài viết sẽ chỉ giới hạn vào những dữ liệu trong thời kỳ Pháp thuộc, và hy vọng sau này sẽ có những công trình khác bổ khuyết cho giai đoạn sau thời kỳ Pháp thuộc.

Trong bài này, chúng tôi sẽ lần lượt đề cập tới những nội dung sau đây : những đặc điểm chung, dân số và dân cư, những thay đổi trong cơ cấu xã hội, trong các định chế xã hội, con người và tính cách, và những thay đổi về văn hóa và hệ thống giá trị trong xã hội Sài Gòn.


*

Bình luận