NHẬN THỨC KINH DOANH VÀ Ý TƯỞNG KINH DOANH


Nhận thức kinh doanh và ý tưởng kinh doanh

nhatbook-Nhận thức kinh doanh và ý tưởng kinh doanh-Nguyễn Văn nam-2012

 Tác giả: Nguyễn Văn Nam
 Nxb: N/A
 Năm:  2012
Ngôn ngữ:  Tiếng Việt
 Định dạng:  pdf

nhatbook-download


*

Bình luận