LẬP KẾ HOẠCH KINH DOANH


Lập kế hoạch kinh doanh

nhatbook-Lập kế hoạch kinh doanh-Hoang Thi Thanh Huong-2012

 Tác giả: Hoàng Thị Thanh Hương
 Nxb: N/A
 Năm:  2012
Ngôn ngữ:  Tiếng Việt
 Định dạng:  pdf

nhatbook-download


*

Bình luận