TẦN CUNG NỮ OÁN BÁI CÔNG VĂN


Tần Cung Nữ Oán Bái Công Văn

nhatbook-tan-cung-nu-oan-Đặng Trần Thường-1949

 Tác giả: Đặng Trần Thường
Tôn Thất Lương chú thích và dẫn giải
 Nxb: Tố Như
 Năm:  1949
Ngôn ngữ:  Tiếng Việt
 Định dạng:  pdf

nhatbook-download


TẦN CUNG NỮ OÁN BÁI CÔNG VĂN là một áng văn kiệt tác trong văn giới ta mà từ xưa đến nay vẫn ít người được thưởng thức.

Chúng tôi đã thấy nhiều nơi có công tìm kiếm biên chép lại song không được trọn bài. Bổn xưa không còn, người này truyền khẩu người kia, thành thử sao lục sai đi sai lại. Sai cho đến cái đề của bài văn. Tuy cho bài này đề là TẦN CUNG OÁN thì cũng phải, song thiệt ra là TẦN CUNG NỮ OÁN BÁI CÔNG VĂN. Có bản chép đến “Ngôi cao Hoàng đế” là hết chớ biết còn 14 câu nữa là trọn bài

Chúng tôi có nguyên văn bài ấy, chép lại rất kỹ và rõ ràng, xin cống hiến bà con trong làng văn, để thưởng thức một áng văn chương kiệt tác của nước nhà.

Tác giả TẪN CUNG NỮ OÁN BÁI CÔNG VĂN là cụ Đặng Trần Thường, người tỉnh Nghệ an. Trước cụ phò nhà Lê sau về làm tôi nhà Nguyễn, cụ là người rất hay chữ và tài giỏi tuyệt vời. Cũng vì cụ buồn cho thân thế nên xem lời lẽ bài này thật là kín đáo và thâm trầm; Đọc bài này không phải là đọc cho vui tai, thủng thẳng từng câu một cho ý nó ngầm ngầm vào óc mới là thưởng thức.

Vì vậy mà chúng tôi dẫn giải từng câu một.


*

Bình luận