NHỮNG VẤN ĐỀ VỀ THỊ TRƯỜNG VÀ MARKETING TRONG KHỞI SỰ DOANH NGHIỆP


Những vấn đề về thị trường và marketing trong khởi sự doanh nghiệp

nhatbook-Những vấn đề về thị trường và marketing trong khởi sự donh nghiệp-Nguyễn Thị Thu Trang-2012

 Tác giả: Nguyễn Thị Thu Trang
 Nxb: N/A
 Năm:  2012
Ngôn ngữ:  Tiếng Việt
 Định dạng:  pdf

nhatbook-download


*

Bình luận