TỔ CHỨC VÀ ĐIỀU HÀNH DOANH NGHIỆP


Tổ chức và điều hành doanh nghiệp

nhatbook-Tổ chức và điều hành doanh nghiệp-Trần Văn Hùng-2012

 Tác giả: Trần Văn Hùng
 Nxb: N/A
 Năm:  2012
Ngôn ngữ:  Tiếng Việt
 Định dạng:  pdf

nhatbook-download


*

Bình luận