2/9/1945 QUA NHỮNG TRANG HỒI ỨC


2/9/1945 qua những trang hồi ức
Nhatbook-2 tháng 9 1945 qua những trang hồi ức-ntg-2005

 Tác giả: nhiều TG
 Nxb: Quân Đội Nhân Dân
 Năm:  2017
Ngôn ngữ:  Tiếng Việt
 Định dạng:  pdf

nhatbook-download


*

Bình luận