KIẾN THỨC VÀ KỸ NĂNG CẦN THIẾT ĐỂ THÀNH LẬP DOANH NGHIỆP


Kiến thức và kỹ năng cần thiết để thành lập doanh nghiệp

nhatbook-Kiến thức và kỹ năng cần thiết để thành lập doanh nghiệp-Lê Văn nam-2012

 Tác giả: Lê Văn Nam
 Nxb: N/A
 Năm:  2012
Ngôn ngữ:  Tiếng Việt
 Định dạng:  pdf

nhatbook-download


*

Bình luận