QUẢN TRỊ TÀI CHÍNH TRONG KHỞI SỰ DOANH NGHIỆP


Quản trị tài chính trong khởi sự doanh nghiệp

nhatbook-Quản trị tài chính trong khởi sự doanh nghiệp-Lương Thu Hà-2012

 Tác giả: Lương Thu Hà
 Nxb: N/A
 Năm:  2012
Ngôn ngữ:  Tiếng Việt
 Định dạng:  pdf

nhatbook-download


*

Bình luận