NHỮNG VẤN ĐỀ CƠ BẢN VỀ QUẢN TRỊ DOANH NGHIỆP


Những vấn đề cơ bản về quản trị doanh nghiệp

nhatbook-Những vấn đề cơ bản về quản trị doanh nghiệp-Vũ Thành Hưng-2012

 Tác giả: Vũ Thành Hưng
 Nxb: N/A
 Năm:  2012
Ngôn ngữ:  Tiếng Việt
 Định dạng:  pdf

nhatbook-download


*

Bình luận