BIÊN BẢN MỘT CUỘC HỌP


Biên bản một cuộc họp

Nhatbook-Biên Bản một cuộc họp-1977

 Biên soạn: nhiều TG
 Nxb: Tác Phẩm Mới
 Năm:  1977
Ngôn ngữ:  Tiếng Việt
 Định dạng:  pdf

nhatbook-download


*

Bình luận