QUẢN TRỊ CHIẾN LƯỢC


Quản trị chiến lược

nhatbook-Quản trị chiến lược-Ngô Kim Thanh-2012

 Tác giả: Ngô Kim Thanh
 Nxb: N/A
 Năm:  2012
Ngôn ngữ:  Tiếng Việt
 Định dạng:  pdf

nhatbook-download


*

Có thể bạn quan tâm:

Bình luận