QUẢN TRỊ MARKETING


Quản trị Marketing

nhatbook-quản trị Marketing-lê thị Lan Hương-2012

 Tác giả: Lê Thị Lan Hương
 Nxb: N/A
 Năm:  2012
Ngôn ngữ:  Tiếng Việt
 Định dạng:  pdf

nhatbook-download


*

Bình luận