THĂNG TRẦM QUYỀN LỰC (phần tiếp)


Thăng Trầm quyền lực (phần tiếp)

Nhatbook-Thăng Trầm quyền lực- phần tiếp--Alvin Toffler-1992

 Tác giả: Alvin Toffler,
Khổng Đức dịch
 Nxb: Thông Tin Lý Luận
 Năm:  1992
Ngôn ngữ:  Tiếng Việt
 Định dạng:  pdf

nhatbook-download


*

Bình luận