THĂNG TRẦM QUYỀN LỰC


Thăng trầm quyền lực

Nhatbook-Thăng Trầm quyền lực- Alvin Toffler-1991

 Tác giả: Alvin Toffler,
Khổng Đức, Tăng Hỷ dịch
 Nxb: Thông Tin Lý Luận
 Năm:  1991
Ngôn ngữ:  Tiếng Việt
 Định dạng:  pdf

nhatbook-download


*

Bình luận