LÃO TÀN DU KÝ


Lão Tàn du ký

Nhatbook-lão tàn du ký-Lưu Ngạc-1989

 Tác giả: Lưu Ngạc,
Trần Văn Chánh dịch
 Nxb: Văn Nghệ
 Năm:  1988
Ngôn ngữ:  Tiếng Việt
 Định dạng:  pdf

nhatbook-download


Học giả Nguyễn Hiến Lê viết:

Ở “Lão Tàn du ký”, ngọn bút của Lưu Ngạc vừa có tính cách hiện thực phê phán, vừa có tính cách lãng mạn. Ông dùng chữ rất khéo, miêu tả sinh động. Tuy nhiên, bố cục cũng rời rạc như các trường thiên tiểu thuyết hồi đó, không có nhân vật nổi bật và cố sự cứ nối tiếp nhau, chứ không có liên lạc gì mật thiết với nhau.
Tập nhì “Lão Tàn du ký” kể tiếp chuyện ông lang già đó đi chơi miền núi Thái Sơn, nội dung kém tập trên, đầy những tư tưởng Phật học mà thiếu sự nhận xét về thế sự .

*

Bình luận