QUẢN TRỊ DỰ ÁN


Quản trị Dự án

nhatbook-Quản trị dự án-Nguyễn Quốc Duy-2012

 Tác giả: Nguyễn Quốc Duy
 Nxb: N/A
 Năm:  2012
Ngôn ngữ:  Tiếng Việt
 Định dạng:  pdf

nhatbook-download


*

Bình luận