QUẢN LÝ KỸ THUẬT VÀ CÔNG NGHỆ


Quản lý Kỹ thuật và công nghệ

nhatbook-Quản lý kỹ thuật và công nghệ-Nguyễn Văn Phúc-2012

 Tác giả: Nguyễn Văn Phúc
 Nxb: N/A
 Năm:  2012
Ngôn ngữ:  Tiếng Việt
 Định dạng:  pdf

nhatbook-download


*

Bình luận