THƯƠNG HIỆU VÀ SỞ HỮU TRÍ TUỆ SỞ HỮU CÔNG NGHIỆP


Thương hiệu và sở hữu trí tuệ sở hữu công nghiệp

nhatbbok-Thương hiệu và sở hữu trí tuệ sở hữu công nghiệp-Nguyễn Thị Hoài Dung-2012

 Tác giả: Nguyễn Thị Hoài Dung
 Nxb: N/A
 Năm:  2012
Ngôn ngữ:  Tiếng Việt
 Định dạng:  pdf

nhatbook-download


*

Bình luận