NHỮNG VẤN ĐỀ CƠ BẢN VỀ THAM GIA HOẠT ĐỘNG HỘI CHỢ THƯƠNG MẠI


Những vẫn đề cơ bản về hoạt động tham gia hội chợ triễn lãm thương mại

nhatbook-Những vẫn đề cơ bản về hoạt động tham gia hội chợ triễn lãm thương mại-Nguyễn Thị Xuân Hương-2012

 Tác giả: Nguyễn Thị Xuân Hương
 Nxb: N/A
 Năm:  2012
Ngôn ngữ:  Tiếng Việt
 Định dạng:  pdf

nhatbook-download


*

Bình luận