ĐÀM PHÁN VÀ KÝ KẾT HỢP ĐỒNG


Đàm phán và ký kết hợp đồng

nhatbook-Đàm phán và ký kết hợp đồng-Nguyễn Ngọc Điệp-2012

 Tác giả: Nguyễn Ngọc Điệp
 Nxb: N/A
 Năm:  2012
Ngôn ngữ:  Tiếng Việt
 Định dạng:  pdf

nhatbook-download


*

Bình luận