TƯ LIỆU THẢO LUẬN 1955 VỀ TẬP THƠ VIỆT BẮC


Tư liệu thảo luận 1955 về tập thơ Việt Bắc

Nhatbook-Tư liệu thảo luận 1955 về tập thơ Việt Bắc-Lại Nguyên Ân-2005

 Biên soạn: Lại Nguyên Ân
 Nxb: Văn Hóa Thông Tin
 Năm:  2005
Ngôn ngữ:  Tiếng Việt
 Định dạng:  pdf

nhatbook-download


*

Bình luận