HUYỀN TRÂN


Huyền Trân (tiểu thuyết lịch sử)

Nhatbook-Huyền Trân-Nguyễn Hữu Nam-2011

 Tác giả: Nguyễn Hữu Nam
 Nxb: Công An Nhân Dân
 Năm:  2011
Ngôn ngữ:  Tiếng Việt
 Định dạng:  pdf

nhatbook-download


*

Bình luận