NHỮNG VẤN ĐỀ KẾ TOÁN TRONG DOANH NGHIỆP NHỎ VÀ VỪA


Những vấn đề kế toán trong doanh nghiệp nhỏ và vừa

nhatbook-Những vấn đề kế toán trong doanh nghiệp nhỏ và vừa-Vũ Đình Hiển-2012

 Tác giả: Vũ Đình Hiển
 Nxb: N/A
 Năm:  2012
Ngôn ngữ:  Tiếng Việt
 Định dạng:  pdf

nhatbook-download


*

Bình luận