KỸ NĂNG LÀM VIỆC NHÓM


Kỹ năng làm việc nhóm

nhatbook-Kỹ năng làm việc nhóm-Trương Minh Đức-2012

 Tác giả: Trương Minh Đức
 Nxb: N/A
 Năm:  2012
Ngôn ngữ:  Tiếng Việt
 Định dạng:  pdf

nhatbook-download


*

Có thể bạn quan tâm:

Bình luận