KỸ NĂNG QUẢN TRỊ DÀNH CHO LÃNH ĐẠO DOANH NGHIỆP


Kỹ năng quản trị dành cho lãnh đạo doanh nghiệp

nhatbook-Kỹ năng quản trị dành cho lãnh đạo doanh nghiệp-Trần Thị Vân Hoa-2012

 Tác giả: Trần Thị Vân Hoa
 Nxb: N/A
 Năm:  2012
Ngôn ngữ:  Tiếng Việt
 Định dạng:  pdf

nhatbook-download


*

Bình luận