THUẬT LÃNH ĐẠO


Thuật lãnh đạo

nhatbook-thuật lãnh đạo-Hoàng Xuân Việt-1968

 Tác giả: Hoàng Xuân Việt
 Nxb: Khai Trí
 Năm:  1968
Ngôn ngữ:  Tiếng Việt
 Định dạng:  pdf

nhatbook-download


*

Bình luận