KINH VỊ TẰNG HỮU-THUYẾT NHÂN DUYÊN


Kinh vị tằng hữu- thuyết nhân duyên


 Tác giả: Adbhutadharma, Tuệ Nhuận dịch
 Nxb: Hội Phật Tử Việt Nam
 Năm:  1948
Ngôn ngữ:  Tiếng Việt
 Định dạng:  pdf

nhatbook-download


*

để lại phản hồi