TÍNH BIỆN CHỨNG TRONG CHÍNH SÁCH KINH TẾ MỚI CỦA V.I. LENIN


Tính biện chứng trong chính sách kinh tế mới của V.I. Lenin và ý nghĩa của nó đối với công cuộc đổi mới hiện nay ở Việt Nam

Nhatbook-Tính biện chứng trong chính sách kinh tế mới của V.I. Lenin-Nguyễn Ngọc Thành-2007

 Tác giả: Nguyễn Ngọc Thành
 Nxb: ĐHQG Hà Nội
 Năm:  2007
Ngôn ngữ:  Tiếng Việt
 Định dạng:  pdf

nhatbook-download


 

*

để lại phản hồi