BAN LIÊN HỢP QUÂN SỰ VÀ TRẠI DAVIS: NHỮNG THÁNG NGÀY…


Ban liên hợp quân sự và trại Davis: những tháng ngày…Nhatbook-Ban liên hợp quân sự và trại Davis những tháng ngày-Hoàng Anh Tuấn-1997

 Chủ biên: Hoàng Anh Tuấn
 Nxb: Quân Đội Nhân Dân
 Năm:  1997
Ngôn ngữ:  Tiếng Việt
 Định dạng:  pdf

nhatbook-download


*

Bình luận