PUTIN ĐƯỜNG ĐẾN QUYỀN LỰC


Putin đường đến quyền lực
Nhatbook-Putin đường đến quyền lực-Oleg Blotski-2004

 Tác giả: Oleg Blotski, Lê Văn Thắng dịch
 Nxb:  Công An Nhân Dân
 Năm:  2004
Ngôn ngữ:  Tiếng Việt
 Định dạng:  pdf

nhatbook-download


*

Bình luận