CUỘC CHIẾN THƯƠNG HIỆU


Cuộc chiến thương hiệu
Nhatbook-Cuộc chiến thương hiệu-David F. D'Alessanro-2007

 Tác giả: David F. D’Alessandro, Lê Tuyết Sinh dịch
 Nxb: Lao Động Xã Hội
 Năm:  2007
Ngôn ngữ:  Tiếng Việt
 Định dạng:  pdf

nhatbook-download


*

Bình luận