TIẾP CẬN CÁC HỌC THUYẾT VÀ CHÍNH SÁCH TIỀN TỆ TRONG NỀN KINH TẾ THỊ TRƯỜNG


Tiếp cận các học thuyết và chính sách tiền tệ trong nền kinh tế thị trường
Nhatbook-Tiếp cận các học thuyết và chính sách tiền tệ trong nền kinh tế thị trường-Trương Xuân Lệ-1994

 Tác giả: Trương Xuân Lệ
 Nxb: Giáo Dục
 Năm:  1994
Ngôn ngữ:  Tiếng Việt
 Định dạng:  pdf

nhatbook-download


*

Bình luận