CÁC BÀI GIẢNG VỀ BẤT ĐẲNG THỨC CÔSI


Các bài giảng về bất đẳng thức Côsinhatbook-Các bài giảng về bất đẳng thức Cauchy-Nguyễn Vũ Lương

 Tác giả: Nguyễn Vũ Lương
 Nxb: ĐHQG Hà Nội
 Năm:  2016
Ngôn ngữ:  Tiếng Việt
 Định dạng:  pdf


*

Bình luận