ĐÁNH GIÁ BẰNG CHỨNG: DI CƯ MÔI TRƯỜNG VÀ BIẾN ĐỔI KHÍ HẬU TẠI VIỆT NAM


Đánh giá bằng chứng: di cư, môi trường và biến đổi khí hậu tại Việt Nam
Nhatbook-Đánh giá bằng chứng di cư môi trường và biến đổi khí hậu tại Việt Nam-Đặng Nguyên Anh-2016

 Tác giả: Đặng Nguyên Anh, Irene Leonardelli, Ana Alicia Dipierri
 Nxb: Tổ chức di cư quốc tế (IOM)
 Năm:  2016
Ngôn ngữ:  Tiếng Việt
 Định dạng:  pdf


*

Bình luận