VŨ ĐIỆU VỚI NGƯỜI KHỔNG LỒ


Vũ điệu với Người khổng lồ

Trung Quốc, Ấn Độ, và Nền Kinh Tế Toàn Cầu

nhatbook-Vũ điệu với Người khổng lồ Trung Quốc, Ấn Độ, và Nền Kinh Tế Toàn Cầu-L. Alan Winters và Shahid Yusuf-2007

 Tác giả: L. Alan Winters, Shahid Yusuf
 Nxb: Ngân Hàng Thế Giới
 Năm:  2007
Ngôn ngữ:  Tiếng Việt
 Định dạng:  pdf


*

Bình luận