THE TALE OF KIỀU


The Tale of Kiều

A bilingual edition of Nguyễn Du’s Truyện Kiều

nhatbook-The Tale of Kieu_ A bilingual edition of Nguyen Du s Truyen Kieu-1983

 Tác giả: Nguyễn Du, Huỳnh Sanh Thông dịch
 Nxb: Yale University Press
 Năm:  1983
Ngôn ngữ:  Tiếng Việt + English
 Định dạng:  pdf


*

Bình luận