BÓNG TỐI ĐÊM DÀI


Bóng tối đêm dài

nhatbook-Bóng tối đêm dài-ntg-1974

 Tác giả: Pearl Buck, Mikhail Cholokhov, Somerset Maugham, Cord Meyer
Trần Văn Điền dịch
 Nxb: Trẻ
 Năm:  1974
Ngôn ngữ:  Tiếng Việt
 Định dạng:  pdf


*

Bình luận