GIÁO TRÌNH QUẢN LÝ NHÀ NƯỚC VỀ KINH TẾ


Giáo trình Quản lý nhà nước về kinh tế

nhatbook-Giáo trình Quản lý nhà nước về kinh tế -Đỗ Hoàng Toàn-2005

 Tác giả: Đỗ Hoàng Toàn
 Nxb: Lao Động Xã Hội
 Năm:  2005
Ngôn ngữ:  Tiếng Việt
 Định dạng:  pdf


*

Bình luận