TOÁN HỌC TRONG THI VĂN


Toán học trong thi vănnhatbook-toan hoc trong thi van-ntg-1988

 Tác giả: nhiều TG
 Nxb: Mir
Khoa Học và Kỹ Thuật
 Năm:  1988
Ngôn ngữ:  Tiếng Việt
 Định dạng:  pdf


*

Bình luận