VỀ TÁC PHẨM “VAI TRÒ CỦA LAO ĐỘNG TRONG QUÁ TRÌNH VƯỢN BIẾN THÀNH NGƯỜI” CỦA PH. ĂNG-GHEN


Về tác phẩm “Vai trò của lao động trong quá trình vượn biến thành người” của Ăng-ghennhatbook-Ve tac pham Vai tro cua lao dong trong qua trinh vuon bien thanh nguoi-I.L. An-dre-ep-1988

 Tác giả: I.L. An- Đrê-Ép
 Nxb: Tiến Bộ
 Năm:  1988
Ngôn ngữ:  Tiếng Việt
 Định dạng:  pdf


*

Bình luận