nhatbook-Song doi dang song-Nguyen Hien Le-1995

SỐNG ĐỜI ĐÁNG SỐNG

Cách xử thế của người nay Tác giả:         David Guy Powers                       Nguyễn Hiến Lê dịch NXB: […]

nhatbook-So phan mot con nguoi - M. Cholokhov-2004

SỐ PHẬN MỘT CON NGƯỜI

Số phận một con người Tác giả:          Mikhail Sholokhov       NXB:               Hội Văn Học Năm:           […]

nhatbook-Song Dong em dem - T.1 - M. Cholokhov-2004

SÔNG ĐÔNG ÊM ĐỀM-TẬP 1

Sông Đông êm đềm-Tập 1 Tác giả:          Mikhail Sholokhov                              Nguyễn Thuy Ứng dịch NXB: […]

nhatbook-Song Dong em dem - T.2 - M. Cholokhov-2004

SÔNG ĐÔNG ÊM ĐỀM-TẬP 2

Sông Đông êm đềm-Tập 2 Tác giả:          Mikhail Sholokhov                              Nguyễn Thuy Ứng dịch NXB: […]

nhatbook-Song Dong em dem - T.3 - M. Cholokhov-2004

SÔNG ĐÔNG ÊM ĐỀM-TẬP 3

Sông Đông êm đềm-Tập 3 Tác giả:          Mikhail Sholokhov                              Nguyễn Thuy Ứng dịch NXB: […]

nhatbook-Song Dong em dem - T4 - M. Cholokhov-2004

SÔNG ĐÔNG ÊM ĐỀM-TẬP 4

Sông Đông êm đềm-Tập 4 Tác giả:          Mikhail Sholokhov                              Nguyễn Thuy Ứng dịch NXB: […]