Author Archives

nhatbookz

nhatbook-Thanh Tong di thao, Viet nam ky - Ntg-2008

THÁNH TÔNG DI THẢO, VIỆT NAM KỲ PHÙNG SỰ LỤC, ĐIỂU THÁM KỲ ÁN

Thánh Tông di thảo, Việt Nam kỳ phùng sự lục, Điểu Thám kỳ án Tác giả:         nhiều tác giả                       Nguyễn Bích Ngô dịch NXB:              Văn Học Năm:     […]

Advertisements
nhatbook-Ta truyen - Nhieu tac gia-1995

TẢ TRUYỆN

Tả truyện Tác giả:         Tả Khâu Minh (?)                       Phan Kỳ Nam dịch NXB:              Đồng Nai Năm:              1995 Ngôn Ngữ:     Tiếng Việt […]