Author Archives

nhatbookz

A guide to game theory

A GUIDE TO GAME THEORY

Tác giả:              Fiona Carmichael Nxb:                   Prentice Hall Năm xuất bản:  2005 Ngôn Ngữ:        English Định dạng:        PDF  (Nếu link chết vui lòng comment bên dưới)  

A textbook of translation

A TEXTBOOK OF TRANSLATION

Tác giả:              Peter Newmark Nxb:                   Shanghai Foreign Language Press Năm xuất bản:  1988 Ngôn Ngữ:        English Định dạng:        PDF  (Nếu link chết vui lòng comment bên dưới)